Kontakty

ZOD Zálabí a.s.

Na Františku 358, Kolín 280 02
tel.: 321 795 745, e-mail: pisek.veltruby@seznam.cz
IČO: 62410580
DIČ: CZ62410580
Certifikat »

Výdejní doba
Po – Pá 6.00 – 14.00
možno upravit po vzájemné dohodě

ředitel
Radek Podroužek, tel.: 602 259 719,
e-mail:radek.podrouzek@zodzalabi.cz

vedoucí pískovny
p. Stanislav Kottnauer, tel.: 602 251 908, 321 795 745
e-mail: stanislav.kottnauer@zodzalabi.cz

Pískovna Veltruby
Pískovna Veltruby

ZOD Zálabí a.s

Vám nabízí dodávky písku 0/4 těženého z vody na pískovně Veltruby I.
Naše surovina je těžena plovoucím korečkovým bagrem a následně upravena na sítovém třidiči. Upravená surovina je uložena na dostatečně velké deponii, kde dochází k odvodnění. Tato technologie nám umožňuje nabídnout kvalitní tříděné kamenivo po celý rok.
Kvalita naší suroviny je dozorována akreditovanou laboratoří TZÚS Praha pobočkou Teplice.
Výchozí cena dodávané suroviny je 100,- Kč/t + DPH.
U stabilních odběratelů a u větších zakázek poskytujeme výrazné množstevní slevy.
Pískovna Veltruby